Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2020

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)

można składać elektronicznie od:

  • 1 lipca 2020 r. (przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, PUE ZUS)
  • od 1 sierpnia  2020 r. – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start – ul. Lubelska 35 (żółty budynek na placu gminnym)

Świadczenia rodzinne – ul. Lubelska 45

Druki wniosków można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


TERMINY ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do 31 sierpnia 2020 r. – wypłacone będą do 30 listopada 2020 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od 1 września do 31 października 2020 r. wypłacone będą do 31 grudnia 2020 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2021 r.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 30 listopada.

DOBRY START (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

UWAGA!

W roku 2020 nie składamy nowych wniosków

na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 

Świadczenie w trybie podstawowym jest przyznane do 31 maja 2021 r., a nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy w formie elektronicznej rozpocznie się dopiero 1 lutego 2021 roku, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 roku.