Dowóz na szczepienia przeciv Covid-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2021

DOWÓZ NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
pod numerem telefonu 81-88-11-490 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.

Dla kogo dowóz na szczepienia:

Osoby starsze lub niepełnosprawne (w stopniu znacznym o symbolu niepełnosprawności N lub R) zarejestrowane na szczepienie mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień będą mogły zgłaszać chęć skorzystania ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

Od 25 stycznia 2021 r. pod numerem 81 88 11 490 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu.

Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie i jednostki współpracujące nie wyznaczają ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby.


Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:

 • Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
 • infolinię - numer 989.

Wyszukiwarka punktów szczepień:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Procedura organizacji transportu na szczepienie:

 • Pacjent kontaktuje się z gminną infolinią, przekazuje informację o miejscu, terminie  
  i godzinie szczepienia.
 • Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.
 • Zgłoszenia potrzeby skorzystania z dowozu na szczepienie należy dokonać do godz. 11.00 dnia poprzedzającego szczepienie.

Informacje odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 udostępnione na stronach ministerstwa:

Informacje ogólne:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Procedura szczepień krok po kroku:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Infolinia: 989

Uruchomiona została również specjalna bezpłatna i całodobowa infolinia. Infolinia przeznaczona jest dla obywateli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku

z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kurowie (adres: ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów, tel. 81 88 11 490).

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dla Pani/Pana dowozu do punktu szczepień
  w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu wskazanego w punkcie 3. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zapewnienia dowozu.