Poszukujemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

poszukuje asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.

Wynagrodzenie osoby świadczącej usługi asystenckie będzie wynosiło 40,00 zł brutto za godzinę. Asystent osoby niepełnosprawnej może świadczyć nie więcej niż 30 godzin miesięcznie u jednego uczestnika programu.

 

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie, ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie programu udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 81 88 11 490.