Gmina Kurów z wyróżnieniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2021

W dniu 26 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Stosowania Klauzul Społecznych organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz wręczenie nagród w konkursie:Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Konferencja poświęcona było szeroko rozumianej ekonomii społecznej, stanowiła także podsumowanie działań realizowanych przez ROPS w zakresie budowania współpracy pomiędzy jednostkami gminy a podmiotami ekonomii społecznej. W konferencji wzięli  
udział wójt Gminy, Pan Arkadiusz Małecki oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami. Obecna była również przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”, Pani Danuta Kuna.

Omawiane były zasady stosowania klauzul społecznych, czyli rozwiązań, które pozwalają uwzględniać różne korzyści społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych. umożliwiając spółdzielniom socjalnym czy organizacjom pozarządowym łatwiejszą realizację zamówień. Innymi słowy, organizacje pozarządowe czy spółdzielnie socjalne mają pierwszeństwo przy realizacji zamówień. Odbyła się interesująca dyskusja na temat sposobów jak najlepszej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami ekonomii społecznej. Na naszym terenie działa Spółdzielnia Socjalna „Złoty Kur” oraz inne organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”. Na ich przykładzie można zaobserwować, jak ważne i skuteczne są ich działania dla społeczności lokalnej.

Najprzyjemniejszą częścią konferencji był moment wręczania nagród w konkursie „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej. Jednym z laureatów konkursu został Wójt Gminy Kurów, który odebrał wyróżnienie jako przedstawiciel Gminy Przyjaznej Ekonomii Społecznej. Wójt odebrał serdeczne gratulacje oraz dyplom.

Dziękujemy za to wyróżnienie, to dla nas dodatkowa mobilizacja do jeszcze aktywniejszych działań i pracy na rzecz rozwoju gminy, a zwłaszcza działań mających na celu poszerzenie zakresu pracy spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych

 Dziękujemy również wszystkim organizacjom z terenu gminy za owocną współpracę.

Pełna relacja na stronie ROPS pod adresem http://rops.lubelskie.pl/regionalna-konferencja-dotyczaca-stosowania-klauzul-spolecznych-lubelski-lider-ekonomii-spolecznej-fotorelacja/