Apel do mieszkańców - nadchodzący sezon zimowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2022

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom gminy Kurów, zwracamy się do Państwa z apelem  
o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych  
z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

 

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policja, Pogotowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie.


Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: ul. Lubelska 45, Kurów, tel. 81 88 11 490  
w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Przypominamy także o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim telefonie

interwencyjnym 987, pod którym można uzyskać informacje o adresach placówek

udzielających pomocy osobom bezdomnym. Dane placówek noclegowych zamieszczone są

natomiast na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd →Wydziały →Wydział Polityki Społecznej

→Wsparcie osób bezdomnych →Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

 

Epidemia spowodowała, że wiele osób w podeszłym wieku obawia się wychodzenia

z domu. Ważne jest zatem wsparcie seniorów, szczególnie tych, którzy mieszkają samotnie

lub nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. W tym zakresie ważne znaczenie ma nowy program

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jego głównym celem jest

zapewnienie usług wsparcia osobom w starszym wieku , które zdecydują się pozostać w domu.

 

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur  
i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Prosimy o zgłoszenie wszelkich niepokojących sytuacji oraz informowanie nas, gdy widzą Państwo potrzebę wspomożenia kogokolwiek pomocą finansową, opałem, ciepłym posiłkiem, zrobieniem zakupów czy przygotowaniem świątecznej paczki.

Osoby bezdomne schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy, tel. 81-887-48-56, (schronisko czynne całodobowo przez cały rok)