Terminy składania wniosków 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2017

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES 2017/2018

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie przypomina, że 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2017/2018. Obecny okres zasiłkowy kończy się 30 września 2017 r.

Podstawą do ustalenia prawa do świadczeń będzie dochód za rok 2016.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie przypomina ponadto, że osoby pobierające świadczenia uzależnione od dochodu są zobowiązane do natychmiastowego informowania o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do świadczeń, w tym przede wszystkim o zmianie sytuacji dochodowej rodziny.

WAŻNE: W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków (szczególnie w przypadku zmiany sytuacji dochodowej) proszę zabrać ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku:

  • wszystkie PIT-y zawierające dochody, z których rozliczali się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok
  • świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku
  • umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok
  • umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku.

W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano.

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia wychowawczego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie (żółty budynek za Urzędem Gminy) lub pod numerem telefonu:

81 88 75 018 lub 81 88 08 068