Zima - apelujemy o czujność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2018

Zima jest ciężkim okresem dla osób starszych, niepełnosprawnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Okres ten jest szczególnie trudny, a przebywanie w wyziębionych pomieszczeniach stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.  Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy o czujność i wrażliwość oraz zgłaszanie do odpowiednich instytucji wszelkich sygnałów na temat osób, którym potrzebna jest pomoc, np. w postaci zapewnienia opału, czy pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Szczególną uwagę zwrócić należy na osoby starsze, mieszkające samotnie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Policja odwiedzają mieszkańców gminy najbardziej narażonych na działanie niskich temperatur i potrzebujących wsparcia, ale istotne jest, abyśmy wszyscy byli wrażliwi na potrzeby innych w swoim najbliższym otoczeniu.

Jeżeli widzicie Państwo osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policji, Pogotowia, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Każde zgłoszenie jest sprawdzane.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: ul. Lubelska 45, Kurów, tel. 81 88 11 490 w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Ważne numery telefonów:

Policja                        997

Pogotowie                  999

Numer alarmowy       112

Interwencyjny numer telefonu działający w Lubelskim Urzędzie Wojewódzki, gdzie można zgłaszać zagrożenie życia         987

Wzorem lat ubiegłych liczymy na współpracę i mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania, współdziałanie wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków chłodniejszego okresu i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Osoby bezdomne schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy, tel. 81-887-48-56, (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).