Świadczenie "Dobry start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

Wniosek na dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Dobry Start przysługuje :

  • raz w roku na dziecko uczące się w szkole
  • do ukończenia przez nie 20 roku życia
  • do ukończenia przez nie 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych  

Wniosek składać może:

  • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
  • w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo -wychowawczej/placówki opiekuńczo – terapeutycznej.

Dobry Start nie przysługuje:

  • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( zerówka) w szkole lub przedszkolu,
  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie