Szkolenie - "Droga do ekonomii społecznej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2019

Europejski Dom spotkań Fundacja Nowy Staw  w ramach realizowanego programu OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) serdecznie zaprasza osoby bezrobotne i korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej na szkolenie pt. DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ.

W programie zajęć proponujemy następujące zagadnienia

  1. prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,
  2. różne formy prawne i typy prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,
  3. podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - przykłady dobrych praktyk,
  4. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  5. kompetencje społeczne, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w zespole,
  6. działania marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej,
  7. budowanie więzi kooperacyjnych.

Szkolenie będzie trwało 8 dni po 8 h dydaktycznych.

Terminy uzgodnimy w zależności od Państwa możliwości, mogą to być również soboty i niedziele.

Miejsce: Spółdzielnia Złoty Kur w Kurowie, ul. Warszawska 7.

Podczas szkolenia zapewniamy obiad i przerwy kawowe

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 81 88 11 490 lub osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.