Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Sprzęt RTV, AGD, meble - dla potrzebujących mieszkańców gminy Kurów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie prowadzi działania mające na celu ułatwienie przekazywania niezniszczonych, nadających się  do dalszego użytku  przedmiotów,  tj. sprzętu AGD, RTV, mebli - dla potrzebujących mieszkańców gminy Kurów. Przedmioty w dobrym stanie przyjmujemy do magazynu mieszczącego się na  placu za Urzędem Gminy. Mieszkańcy gminy chcący oddać sprzęt/meble będą mogli je dostarczyć po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem 81 88 11 490 bądź osobistym z pracownikami OPS – ul. Lubelska 45. Sprzęty przekazywane będą bezpłatnie, jednak osoba odbierająca będzie musiała zorganizować transport we własnym zakresie.

W tym momencie pilnie poszukujemy szaf lub regałów dla mamy samotnie wychowującej dzieci.

Czytaj więcej o: Sprzęt RTV, AGD, meble - dla potrzebujących mieszkańców gminy Kurów

Karta Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało partnerem KDR. Dzięki temu rodziny wielodzietne będą mogły liczyć na dofinansowanie do 3 000 zł na zakup kotła gazowego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja 2018 r. Zainteresowani będą musieli zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, jak również zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9851,pgnig-partnerem-karty-duzej-rodziny.html

 

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.  
 
Zmiana związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)
 
Kontakt:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
 
tel. 81 74 24 583; 81 74 24 584
 
Obsługa telefoniczna interesantów prowadzona jest w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11.00 do 15.00.
Obsługa bezpośrednia interesantów odbywa się w poniedziałki, wtorki oraz piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 (p. 007 i 008, przy ul. Spokojna 4).

Czytaj więcej o: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiana siedziby - fundusz alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że od 15 lutego 2018 r. przeniesiono obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny do żółtego budynku za budynkiem Urzędu Gminy w Kurowie pod adresem: ul. Lubelska 35.

Numer telefonu: 81 88 75 018

Adres e-mail: ops@kurow.eu

Czytaj więcej o: Zmiana siedziby - fundusz alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 Poniżej zamieszczamy druki dotyczące świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.

 

Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

Wnioski o żywność w ramach FEAD

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 1 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

Okres dystrybucji artykułów spożywczych sierpień 2017-czerwiec 2018 roku.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką 4 kg,

fasola biała 4 kg,

koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,5 kg,

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

ryż biały 4 kg,

kasza gryczana 2 kg,

herbatniki maślane 0,6 kg,

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l.

Zestaw artykułów spożywczych określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017.

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wniosek do pobrania w OPS Kurów lub do wydruku ze strony internetowej.

Czytaj więcej o: Wnioski o żywność w ramach FEAD

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Czytaj więcej o: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018

Terminy składania wniosków 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES 2017/2018

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie przypomina, że 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2017/2018. Obecny okres zasiłkowy kończy się 30 września 2017 r.

Podstawą do ustalenia prawa do świadczeń będzie dochód za rok 2016.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie przypomina ponadto, że osoby pobierające świadczenia uzależnione od dochodu są zobowiązane do natychmiastowego informowania o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do świadczeń, w tym przede wszystkim o zmianie sytuacji dochodowej rodziny.

WAŻNE: W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków (szczególnie w przypadku zmiany sytuacji dochodowej) proszę zabrać ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku:

  • wszystkie PIT-y zawierające dochody, z których rozliczali się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok
  • świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku
  • umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok
  • umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku.

W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano.

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia wychowawczego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie (żółty budynek za Urzędem Gminy) lub pod numerem telefonu:

81 88 75 018 lub 81 88 08 068

Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków 500+