Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Przejdź do -

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami składają najlepsze życzenia wielu radosnych i dobrych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole i pomyślności w nadchodzącym roku.

Czytaj więcej o: Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Charytatywna Aukcja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Wojewoda Lubelski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki. „Aukcja” rozpocznie się od godz. 15:00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej w dniu 12 grudnia br.

Czytaj więcej o: Charytatywna Aukcja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - edycja 2019

Przejdź do -

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1993 roku przez Polskie Radio Lublin, której pomysłodawcą jest P. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Czytaj więcej o: Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - edycja 2019

Wiem, co podpisuję! Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Przejdź do -

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19.

 

Prelekcja poświęcona będzie tematyce zawierania umów telekomunikacyjnych oraz stosowania nieuczciwych praktyk przez przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Wiem, co podpisuję! Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Dzień Otwarty Notariatu 2019

Przejdź do -

Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek - porozmawiaj o tym z notariuszem. W sobotę, 30 listopada 2019 roku odbędzie się 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu, największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny. Tego dnia w 29 miastach Polski niemal 600 notariuszy będzie udzielało wszystkim zainteresowanym osobom bezpłatnych informacji prawnych.

 

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Notariatu 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne POWIATU PUŁAWSKIEGO i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach w godzinach 09:00 - 15:00 w sali konferencyjnej nr 102.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej.  Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może  mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Spotkanie poprowadzi Przemysław Kozak, psycholog, absolwent  INSTITUTE of Leadership and Managment, Zarządzania Zasobami Ludzkimi  na UW, trener, doradca tematyczny OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach", współtwórca nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych "Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej".

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe

Kto może wziąć udział w spotkaniu?  Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: ewa.chudzik.rops@gmail.com lub faksem na nr 81 5287650 w terminie do 2 dnia  przed spotkaniem.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 815287624.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. "Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej o: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Wsparcie osób bezdomnych

Informujemy, że od kilku lat w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem 987 można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Aktualny wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.lublin.uw.gov.pl

w zakładce URZĄD – WYDZIAŁY- WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ – WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH- REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.

 

Załącznik:

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.

 

Czytaj więcej o: Wsparcie osób bezdomnych

Apel do mieszkańców gminy - zima 2019/2020

Apel do mieszkańców gminy Kurów - zima 2019/2020

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom gminy Kurów, zwracamy się do Państwa z apelem  
o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych  
z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

 

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policja, Pogotowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie.


Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: ul. Lubelska 45, Kurów, tel. 81 88 11 490  
w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Osoby bezdomne schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy, tel. 81-887-48-56, (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

 

Czytaj więcej o: Apel do mieszkańców gminy - zima 2019/2020