Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wynik naboru na stanowisko Główny księgowy

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE

NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Tomaszewska, zamieszkała w Końskowoli.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Joanna Tomaszewska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Główny księgowy. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów. Posiada doświadczenie w pracy jako główna księgowa.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Białkowska

 

Kurów, 30 października 2019 r.

 

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o naborze.
 2. Zniszczenia dokumentów dokonuje trzyosobowa Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się protokół według wzoru zawartego w Regulaminie ds. naboru.

 

Czytaj więcej o: Wynik naboru na stanowisko Główny księgowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE

 1. Małgorzata Łubkowska, Mareczki
 2. Małgorzata Pszczoła, Śniadówka
 3. Joanna Tomaszewska, Końskowola

Ww. osoby spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej, które odbędą się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35.

 

Magdalena Białkowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Kurów, 23 października 2019 r.

 

Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

I nabór na stanowisko pracy – Główny księgowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Czytaj więcej o: I nabór na stanowisko pracy – Główny księgowy

Szkolenie - "Droga do ekonomii społecznej"

Europejski Dom spotkań Fundacja Nowy Staw  w ramach realizowanego programu OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) serdecznie zaprasza osoby bezrobotne i korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej na szkolenie pt. DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ.

W programie zajęć proponujemy następujące zagadnienia

 1. prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,
 2. różne formy prawne i typy prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,
 3. podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - przykłady dobrych praktyk,
 4. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 5. kompetencje społeczne, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w zespole,
 6. działania marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej,
 7. budowanie więzi kooperacyjnych.

Szkolenie będzie trwało 8 dni po 8 h dydaktycznych.

Terminy uzgodnimy w zależności od Państwa możliwości, mogą to być również soboty i niedziele.

Miejsce: Spółdzielnia Złoty Kur w Kurowie, ul. Warszawska 7.

Podczas szkolenia zapewniamy obiad i przerwy kawowe

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 81 88 11 490 lub osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
 

Czytaj więcej o: Szkolenie - "Droga do ekonomii społecznej"

Informacja Banku Żywności w Lublinie

Bank Żywności w Lublinie poinformował, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W związku z powyższym opóźnieniu ulegnie termin rozpoczęcia dystrybucji żywności. Prawdopodobnie nastąpi to w grudniu 2019 r. lub w styczniu 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie gminy Kurów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej o: Informacja Banku Żywności w Lublinie

Informacja o dniu wolnym - 16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 z 24 lipca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 16 sierpnia 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 7 września w godz. 7.00 - 15.00.  

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 16 sierpnia 2019 r.

Spółdzielnia Socjalna ZŁOTY KUR zaprasza na degustację

Nowo powstała Spółdzielnia Socjalna Złoty Kur zaprasza w dniu 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) na degustację potraw.

Degustacja dań odbędzie od godziny 8.30 do 13.00 przy kościele w Kurowie.

Będzie również możliwość zapisu na okolicznościowe przyjęcia, a także na stałe posiłki, które dostarczane będą bezpośrednio do domu klienta.

Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kurów, którzy zechcą nabyć niedrogie domowe obiady.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Socjalnej.

Czytaj więcej o: Spółdzielnia Socjalna ZŁOTY KUR zaprasza na degustację

Podprogram 2018 - efekty