Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wnioski o żywność w ramach FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 1 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków  
o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wniosek oraz oświadczenie do pobrania w OPS Kurów lub do wydruku ze strony internetowej.

 

Czytaj więcej o: Wnioski o żywność w ramach FEAD

Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przejdź do -

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
 • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie.
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenie 500 plus

Przejdź do -

Od 1 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 (od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021)  będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r.wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych)
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej oraz elektronicznie
Czytaj więcej o: Świadczenie 500 plus

Świadczenie "Dobry start"

Przejdź do -

Wniosek na dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Czytaj więcej o: Świadczenie "Dobry start"

Fundusz alimentacyjny wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
 • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie
Czytaj więcej o: Fundusz alimentacyjny wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, że w związku z realizacją Ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie w przezwyciężaniu problemów w opiece  
i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 3/2019 z 28 maja 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 15 czerwca w godz. 7.00 - 15.00.  

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.

Przypominamy, że 2 maja Ośrodek jest nieczynny

Przypominamy, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 z 7 marca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpiło w sobotę 30 marca 2019 r.

Czytaj więcej o: Przypominamy, że 2 maja Ośrodek jest nieczynny