Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 3/2019 z 28 maja 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 15 czerwca w godz. 7.00 - 15.00.  

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.

Przypominamy, że 2 maja Ośrodek jest nieczynny

Przypominamy, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 z 7 marca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpiło w sobotę 30 marca 2019 r.

Czytaj więcej o: Przypominamy, że 2 maja Ośrodek jest nieczynny

Spółdzielnia socjalna nabiera realnych kształtów

Przejdź do -

Z inicjatywy Wójta Gminy Kurów Pana Arkadiusza Małeckiego padła propozycja utworzenia w Kurowie spółdzielni socjalnej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie Pani Magdalena Białkowska pozytywnie ustosunkowała się do tego pomysłu i  wraz
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej włączyła się w działania mające na celu utworzenie Spółdzielni Socjalnej. 

Czytaj więcej o: Spółdzielnia socjalna nabiera realnych kształtów

Wesołego Alleluja

Pogodnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Wiosennego nastroju, spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, życzy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie wraz z pracownikami.  

Czytaj więcej o: Wesołego Alleluja

„Kontra” – biuletyn informacyjny Krajowego Centrum ds. AIDS.

Informuje, że na naszych stronach dostępny jest numer „Kontry” – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS.

W numerze 1 (79) / 2019 poruszono tematykę dotyczącą:  

  • Kobiecej siły wobec HIV
  • Seropozytywnej kobiety w USA
  • Endometrioza a HIV
  • Kobiety w erze HIV/AIDS
  • Kobiety w ciąży. Aspekty prawne w kontekście HIV

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dostępnymi w numerze.

Czytaj więcej o: „Kontra” – biuletyn informacyjny Krajowego Centrum ds. AIDS.

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem:

tel. 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób,  które doświadczają przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Źródło: http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/poradnie-pogotowia/poradnia-telefoniczna

Czytaj więcej o: Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Projekt „Senior w akcji”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie  „Senior w akcji”, którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i usprawnień zdrowotnych, które pozwolą na aktywizację społeczną i zawodową oraz poszerzą wiedzę ogólną i rozwiną specjalistyczne zainteresowania, a także przyczynią się bezpośrednio do aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej uczelni: https://wspa.pl/senior-w-akcji/

Czytaj więcej o: Projekt „Senior w akcji”

Konsultacje w sprawie projektu utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów

Wójt Gminy Kurów zaprasza do konsultacji na temat utworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów.

Dzienne domy "Senior-WIGOR" są miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

Głównym celem działalności domów dziennego pobytu jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji osób starszych i samotnych z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak  
i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

Na seniorów czekają terapeuci i animatorzy, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale również organizację czasu wolnego. W ramach zajęć dla podopiecznych organizuje się różnego rodzaju warsztaty, m.in. sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne czy informatyczne. 

Chcielibyśmy zaprosić  Państwa do konsultacji oraz zgłaszania wniosków i potrzeb dotyczących projektu utworzenia na terenie naszej gminy takiego domu. Jeżeli chcieliby Państwo z takiej formy pomocy skorzystać lub zaproponować taką formę spędzania czasu komuś z rodziny, sąsiadowi – prosimy o informację. Pozwoli nam to na rozeznanie w zakresie potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Forma konsultacji:
Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu.
Opinie i wnioski dotyczące projektu można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kurow@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów.

Termin konsultacji:
od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.

Pliki do pobrania po rozwinięciu tekstu.

Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie projektu utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów