Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o dniu wolnym - 2 maja 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 z 7 marca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 30 marca 2019 r. w godz. 7.00 - 15.00.  

 

 

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 2 maja 2019 r.

Zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniu dotyczącym spółdzielni socjalnej

Wójt Gminy Kurów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kurów na spotkanie poświęcone planowanemu utworzeniu spółdzielni socjalnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r., o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzozowej Gaci.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz przedstawiciele gminy.

W planie spotkania:

  • przedstawienie założeń dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych,
  • film na temat spółdzielni działających w innych Gminach,
  • poczęstunek.
Czytaj więcej o: Zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniu dotyczącym spółdzielni socjalnej

Targi Pracy w Puławach - 21 marca 2019 r.

Starosta Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach organizują XV Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 21 marca 2019 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, w godz. 10.00 - 13.00.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa.

https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,67891,xv-targi-pracy-i-edukacji.html

 

Czytaj więcej o: Targi Pracy w Puławach - 21 marca 2019 r.

Spółdzielnia socjalna w gminie Kurów - szukamy chętnych!

Wójt Gminy Kurów we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kraśniku planuje utworzyć spółdzielnię socjalną, której celem będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób potrzebujących. Planujemy zająć się usługami gastronomicznymi oraz cateringiem. Z usług spółdzielni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Kurów, jak również instytucje. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, a wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnią pracownicy OWES.

Warunkiem podjęcia pracy w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnoprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w spółdzielni prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod nr tel. 81 88 11 490.

 

Czytaj więcej o: Spółdzielnia socjalna w gminie Kurów - szukamy chętnych!

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Sąd w Puławach udziela bezpłatnych porad

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto, pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

W Sądzie Rejonowym w Puławach w ramach tej akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje – w środę 20 lutego 2019 r. oraz czwartek 21 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 od dyżurującego w Sądzie asystenta sędziego. Aby skorzystać z porady, należy udać się do Sekretariatu II Wydziału Karnego w siedzibie Sądu przy ulicy Lubelskiej 7 (I piętro, pokój 211 lub 218).

Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Sąd w Puławach udziela bezpłatnych porad

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców - SISMS

Prace społecznie użyteczne

Gmina Kurów planuje w 2019 r. zorganizować prace społecznie użyteczne, które realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka.

Rodzaj prac:

1. Opieka nad osoba starszą

2. Prace porządkowe na terenie Kurowa.

Warunkiem uczestnictwa w pracach jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.

Wymiar prac: 40 godzin miesięcznie.

Czytaj więcej o: Prace społecznie użyteczne

Termin wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

- 1 lutego 2019 r. (piątek) w godz.   10 00 – 12 00

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza 1056 – na jednego członka rodziny, 1402 – dla osoby samotnej.    

Czytaj więcej o: Termin wydawania żywności