Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Karta Dużej Rodziny po zmianach 1 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 81 88 75 018.

 

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny po zmianach 1 stycznia 2019 r.

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 . Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

Informacja o dniu wolnym

Informujemy, że Zarządzeniem nr 17/2018 r. z dnia 10 grudnia 2018 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 24 grudnia 2018 r (wigilia) ustalony został dniem wolnym od pracy.

Jako dzień pracy wyznaczony został 15 grudnia 2018 r. Ośrodek będzie wówczas czynny w godzinach 7.00 – 15.00.

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym

Warsztaty kulinarne i dietetyczne

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych i dietetyczno-żywieniowych  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Warsztaty odbędą się 7 grudnia 2018 r. w świetlicy w Brzozowej Gaci. Pierwsza grupa o godzinie 10.00, druga o 12.00.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
  • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, poznać podstawowe zasady zdrowego żywienia, zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe swoje i swojej rodziny oraz dowiedzieć się, jak przygotować smaczne i pożywne posiłki.


Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowanie do otrzymania pomocy.

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne i dietetyczne

Zima - apelujemy o czujność

Zima jest ciężkim okresem dla osób starszych, niepełnosprawnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Okres ten jest szczególnie trudny, a przebywanie w wyziębionych pomieszczeniach stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.  Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy o czujność i wrażliwość oraz zgłaszanie do odpowiednich instytucji wszelkich sygnałów na temat osób, którym potrzebna jest pomoc, np. w postaci zapewnienia opału, czy pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Szczególną uwagę zwrócić należy na osoby starsze, mieszkające samotnie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Policja odwiedzają mieszkańców gminy najbardziej narażonych na działanie niskich temperatur i potrzebujących wsparcia, ale istotne jest, abyśmy wszyscy byli wrażliwi na potrzeby innych w swoim najbliższym otoczeniu.

Jeżeli widzicie Państwo osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policji, Pogotowia, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Każde zgłoszenie jest sprawdzane.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: ul. Lubelska 45, Kurów, tel. 81 88 11 490 w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Ważne numery telefonów:

Policja                        997

Pogotowie                  999

Numer alarmowy       112

Interwencyjny numer telefonu działający w Lubelskim Urzędzie Wojewódzki, gdzie można zgłaszać zagrożenie życia         987

Wzorem lat ubiegłych liczymy na współpracę i mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania, współdziałanie wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków chłodniejszego okresu i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Osoby bezdomne schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy, tel. 81-887-48-56, (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Czytaj więcej o: Zima - apelujemy o czujność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie wyróżniony

Przejdź do - dyplom%20uznania

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia Pracownika Socjalnego ma w Polsce wieloletnią tradycję.

21 listopada 2018 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez Lubelski Urząd Wojewódzki, podczas których pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie zostało wręczone wyróżnienie, będące wyrazem uznania i szacunku dla pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie, jak również pragnę przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w działalność w naszej gminie w obszarze pomocy społecznej.

Życzymy Państwu uznania, szacunku, osobistej satysfakcji z wykonania tej trudnej, ale jakże pięknej, twórczej i potrzebnej pracy oraz pomyślnej realizacji planów w dalszym życiu zawodowym i osobistym.

Kierownik

Magdalena Białkowska

Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie wyróżniony

Termin wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

 

27 listopada 2018 r. (wtorek) w godz.   10 00 – 12 00

W punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza 1056 – na jednego członka rodziny, 1402 – dla osoby samotnej.    
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Czytaj więcej o: Termin wydawania żywności

Wnioski o żywność w ramach FEAD – ostateczny termin

Informujemy, że dobiega końca termin, w którym można ubiegać się o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania tylko do 30 listopada 2018 r.

Po tym terminie nowych beneficjentów będzie można przyjąć tylko w przypadku rezygnacji osoby dotychczas korzystającej z POPŻ.

Czytaj więcej o: Wnioski o żywność w ramach FEAD – ostateczny termin