Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Informacja o możliwości pomocy dla Seniorów

12 lutego 2021

W związku z utrzymującym się stanem epidemii przedłużona została realizacja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w I kwartale również realizuje działania wynikające  z programu ,,Wspieraj Seniora”.

Jeśli w związku z panującą pandemią zaistnieje konieczność pomocy w zrobieniu zakupów podstawowej potrzeby czy wykupieniu leków prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 81 88 11 490 lub na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.