Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
Dofinansowanie: 57 528,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 57 528,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem Programu jest:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym,
  2. wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
  3. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021 dla 11 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym posiadającym aktualne orzeczenie poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych. Ponadto planuje się objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznym aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia które będzie realizowane we współpracy z DPS w Żyrzynie.