Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Wnioski na zakup węgla

3 listopada 2022

Gmina Kurów włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 4 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 4.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Kurów – sala konferencyjna - wejście od parkingu:

  • 4.11.2022 r. piątek od godz. 8:00 – 14:00
  • 5.11.2022 r. sobota od godz. 8:00 – 14:00
  • 6.11. 2022 r. niedziela od godz. 13:30 – 19:30
  • od 7.11.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w godzinach pracy OPS

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(Wniosek do pobrania po kliknięciu tytułu.)