Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik-Koordynator Klubu Senior+ w Kłodzie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewelina Pałka, zamieszkała w Brzozowej Gaci.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Pałka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku „Kierownik - Koordynator w Klubie Senior+ w Kłodzie”. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną  
i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz programu wieloletniego Senior+. Posiada odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika – Koordynatora w Klubie Senior+.

                                           

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Białkowska

 

Kurów, 2 lutego 2023 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownik-koordynator Klubu Senior+ w Kłodzie

Lista w załączniku.

REKRUTACJA do Klubu SENIOR+ w Kłodzie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR+   
z siedzibą w Kłodzie.

Uczestnikami Klubu mogą zostać nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Kurów  
w wieku powyżej 60 roku życia.
Udział w Klubie pozwoli wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności  
i zdolności.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Czytaj więcej o: REKRUTACJA do Klubu SENIOR+ w Kłodzie

Ogłoszenie o naborze - pracownik Klubu Senior+ w Kłodzie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  na wolne stanowisko  KIEROWNIKA – KOORDYNATORA KLUBU „SENIOR+”

w Kłodzie działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - pracownik Klubu Senior+ w Kłodzie

Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych tzw. „Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych” będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest piec gazowy.

Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Dodatek elektryczny - wnioski od 01.12.2022 r.

W dniu 17.10.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r., poz. 2127).

Informujemy, że na terenie gminy Kurów obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane będą od 01.12.2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny - wnioski od 01.12.2022 r.

Zmiany w obsłudze mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) bezpośrednia i telefoniczna obsługa mieszkańców

w sprawach:

  • dodatków węglowych
  • dodatków osłonowych
  • Karty Dużej Rodziny
  • funduszu alimentacyjnego

odbywa się wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lubelskiej 45, tel. 81 88 11 490 w godz. 7.00 – 15.00.

Wnioski na zakup węgla

Gmina Kurów włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 4 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 4.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Kurów – sala konferencyjna - wejście od parkingu:

  • 4.11.2022 r. piątek od godz. 8:00 – 14:00
  • 5.11.2022 r. sobota od godz. 8:00 – 14:00
  • 6.11. 2022 r. niedziela od godz. 13:30 – 19:30
  • od 7.11.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w godzinach pracy OPS

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(Wniosek do pobrania po kliknięciu tytułu.)