Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kolonie dla dzieci rolników

Poniżej przekazujemy informację na temat kolonii, jaką otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia im. Teresy Kras.

Czytaj więcej o: Kolonie dla dzieci rolników

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Półkolonie w Kurowie - możliwość uzyskania dofinansowania

Informujemy, że w wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie odbywać się będą półkolonie dla dzieci. Kolonie są płatne. Jest możliwość uzyskania dofinansowania półkolonii z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłku celowego dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528,00 zł na osobę.

Rodziców zainteresowanych dofinansowaniem udziału dzieci w półkolonii prosimy o zgłoszenia do OPS pod numerem telefonu 81 88 11 490 lub w formie elektronicznej na adres ops@kurow.eu.

Czytaj więcej o: Półkolonie w Kurowie - możliwość uzyskania dofinansowania

Informujemy o terminie wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

 23 czerwca 2020 r. (wtorek) w godz.   10 00 – 12 00

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza 1056

– na jednego członka rodziny, 1402 – dla osoby samotnej.    

Konieczne jest posiadanie maseczki ochronnej.

Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i związaną z tym rosnącą eskalacją przemocy wobec osób pozostających na czas kwarantanny w domu z sprawcą przemocy, pragniemy poinformować Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy Specjalistycznego Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie, e-mail kierownik.sow.lublin@gmail.com  www.fozal.pl +48 81 525 42 08.

Czytaj więcej o: Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy w czasie epidemii

Poniżej zamieszczamy informacje i wskazówki Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Czytaj więcej o: Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy w czasie epidemii

Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj więcej o: Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Bezpłatne psychologiczne wsparcie online

Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online – to właśnie dla nich uruchomiono grupy "Równoważnia".

Pomocy będą udzielać doświadczeni terapeuci. Konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób. Skorzystać mogą ci, którzy już przed epidemią korzystali ze wsparcia psychoterapeutów, a w obecnym czasie odczuwają jeszcze większe trudności i lęki. Z pomocy mogą też skorzystać osoby, które do tej pory nie potrzebowały wparcia terapeutów, ale teraz odczuwają lęk związany z utratą zatrudnienia czy problemami finansowymi – dodaje psycholog Dorota Kaczmarkowska - koordynatorka projektu.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Panem Łukaszem Jachemskim pod numerem telefonu  785 627 718.