Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spółdzielnia socjalna w gminie Kurów – szukamy chętnych!

Wójt Gminy Kurów we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej planuje utworzyć kolejną spółdzielnię socjalną, której celem będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób potrzebujących. Planujemy zająć się usługami gastronomicznymi w foodtrucku, czyli w furgonetce będącej punktem sprzedaży jedzenia, zwykle zaliczanego do kategorii street food, przygotowanego na zasadzie bufetu na wynos.

Z usług spółdzielni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Kurów i nie tylko. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, a wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnią pracownicy OWES.

Szukamy osób, które posiadają status osoby bezrobotnej albo legitymują  się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnoprawności, chętnie z prawem jazdy.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem lub podjęciem pracy w spółdzielni zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 lipca 2022 r. (środa) o 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 88 11 490.

 

Bezpłatna nauka języka polskiego dla dorosłych osób, które przybyły z Ukrainy

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozpoczął już nabór uchodźców wojennych z Ukrainy chcących podjąć naukę języka polskiego. Udział jest oczywiście bezpłatny, a realizowany przez UM WL projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej o: Bezpłatna nauka języka polskiego dla dorosłych osób, które przybyły z Ukrainy

Wyprawki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Przejdź do - Wyprawki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Informujemy, że w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Puławach pozyskaliśmy 63 wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy, którzy uczą się w szkołach na terenie naszej gminy.

Wyprawka szkolna zawiera: plecak, piórnik, blok rysunkowy, zeszyt 16 kartkowy, zeszyt 32 kartkowy, 3 zeszyty 60 kartkowe, farby, plastelinę i wyposażenie piórnika (kredki ołówkowe, flamastry, nożyczki, ołówek, długopis, klej, linijkę, gumkę i temperówkę).

Wyprawki przekazaliśmy na ręce dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej w Kurowie, Szkoły Podstawowej w Klementowicach i Technikum Agrobiznesu w Klementowicach.

Dziękujemy w imieniu uczniów!

Możliwość pozyskania drewna opałowego

Wójt Gminy Kurów informuje, że osoby korzystające ze wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą pozyskać nieodpłatnie drewno opałowe pochodzące z działek należących do gminy.

W przypadku braku możliwości zorganizowania transportu we własnym zakresie jest możliwość transportu przez ZUK (po wcześniejszym uzgodnieniu). Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie pod numer telefonu 81 88 11 490.

Poszukujemy osoby do wykonywania usług opiekuńczych

Poszukujemy osoby do wykonywania usług opiekuńczych dla chorej osoby mieszkającej w Klementowicach.

Zakres świadczonych usług obejmować będzie pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, podawaniu leków, obsłudze higienicznej.

Miejsce świadczenia usług: Klementowice
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Planowany tygodniowy zakres z usług: 20 godzin tygodniowo
(4 godziny dziennie)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 81 88 11 490.

Informacja o terminie wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

12 maja 2022 r. (czwartek) w godz.   1000 – 1300

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom i osobom, które złożyły wniosek i  których dochód nie przekracza 1 320,00 zł – na jednego członka rodziny, 1 707,20 zł – dla osoby samotnej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie wspiera uchodźców z Ukrainy

Przejdź do - Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie wspiera uchodźców z Ukrainy

Celem zadania jest pomoc uchodźcom z Ukrainy podróżującym własnym transportem i  autokarami, którzy zatrzymują się w Miejscu Obsługi Podróżnych na trasie S17 w Markuszowie na przystanku do docelowego miejsca pobytu w formie zakupu 100 porcji zupy 0,5 l codziennie przez 20 dni, tj. 21 marca – 9 kwietnia 2022 r. i dostarczenie ich do punktu pomocowego. Łącznie wydane zostanie 2000 porcji, tj. 1000 litrów zupy. 

Czytaj więcej o: Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie wspiera uchodźców z Ukrainy

Informacja o terminie wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

8 kwietnia 2022 r. (piątek) w godz.   1000 – 1300

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom i osobom, które złożyły wniosek i  których dochód nie przekracza 1 320,00 zł – na jednego członka rodziny, 1 707,20 zł – dla osoby samotnej.