Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy na domowe pierogi i bigos

Przejdź do - Zapraszamy na domowe pierogi i bigos

Zapraszamy na domowe pierogi i bigos.
Złoty Kur wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców na pierogi i bigos w dniu 27 września 2020 r. pod Kościołem w godzinach od 10 do 13. Cały dochód przeznaczony będzie na potrzeby naszej mieszkanki i jej chorego na białaczkę syna Kacpra.

Zachęcamy do degustacji smakołyków!

Możliwość pozyskania drewna opałowego

Wójt Gminy Kurów informuje, że osoby korzystające ze wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą pozyskać nieodpłatnie drewno opałowe pochodzące z działek należących do gminy.

W przypadku braku możliwości zorganizowania transportu we własnym zakresie jest możliwość transportu przez ZUK (po wcześniejszym uzgodnieniu). Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie pod numer telefonu 81 88 11 490.

Nabór o żywność w ramach FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 17 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków  
o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2020. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 17 sierpnia 2020 r. do 15 października 2020 r.

Czytaj więcej o: Nabór o żywność w ramach FEAD

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Pomoc dla chorego Kacpra i jego rodziny

Nasz Ośrodek zaangażował się w pomoc dla rodziny Pani Renaty i jej chorego na niedokrwistość aplastyczną syna. Potrzeby są ogromne, ale wierzymy, że wspólnymi siłami sprawimy, że rodzinie uda się zamieszkać we własnym domu.

Link do zbiórki:

https://pomagam.pl/h7m77636

 

Dziękujemy za każdą złotówkę!

 

Anonimowa ankieta dla mieszkańców gminy na potrzeby opracowania "Diagnozy problemów społecznych"

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa na zlecenie gminy Kurów realizuje "Diagnozę problemów społecznych", na potrzeby utworzenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy". W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://kurowmieszkancy.webankieta.pl/

Powrót do szkoły z Kartą Dużej Rodziny

Przejdź do - Powrót do szkoły z Kartą Dużej Rodziny

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny okres zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Wiąże się z przygotowaniami i z wydatkami. Koszty wyprawki szkolnej i zajęć dodatkowych można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny (KDR).

Czytaj więcej o: Powrót do szkoły z Kartą Dużej Rodziny

Pomoc suszowa de minimis 2019 w nowej formule 2020

Przejdź do - Pomoc suszowa de minimis 2019 w nowej formule 2020

W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy w formule pomocy de minimis w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy w 2019 r.

Czytaj więcej o: Pomoc suszowa de minimis 2019 w nowej formule 2020