Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Banku Żywności w Lublinie

Bank Żywności w Lublinie poinformował, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W związku z powyższym opóźnieniu ulegnie termin rozpoczęcia dystrybucji żywności. Prawdopodobnie nastąpi to w grudniu 2019 r. lub w styczniu 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie gminy Kurów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o żywność w ramach FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 1 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków  
o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wniosek oraz oświadczenie do pobrania w OPS Kurów lub do wydruku ze strony internetowej.

 

Podprogram 2018 - efekty

Informacja o dniu wolnym - 16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 z 24 lipca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 16 sierpnia 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 7 września w godz. 7.00 - 15.00.  

Spółdzielnia Socjalna ZŁOTY KUR zaprasza na degustację

Nowo powstała Spółdzielnia Socjalna Złoty Kur zaprasza w dniu 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) na degustację potraw.

Degustacja dań odbędzie od godziny 8.30 do 13.00 przy kościele w Kurowie.

Będzie również możliwość zapisu na okolicznościowe przyjęcia, a także na stałe posiłki, które dostarczane będą bezpośrednio do domu klienta.

Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kurów, którzy zechcą nabyć niedrogie domowe obiady.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Socjalnej.

Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przejdź do - Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
  • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie.
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenie 500 plus

Przejdź do - Świadczenie 500 plus

Od 1 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 (od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021)  będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r.wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych)
  • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej oraz elektronicznie
Czytaj więcej o: Świadczenie 500 plus

Świadczenie "Dobry start"

Przejdź do - Świadczenie "Dobry start"

Wniosek na dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Czytaj więcej o: Świadczenie "Dobry start"