Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przejdź do - Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
 • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie.
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenie 500 plus

Przejdź do - Świadczenie 500 plus

Od 1 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 (od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021)  będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r.wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych)
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej oraz elektronicznie
Czytaj więcej o: Świadczenie 500 plus

Świadczenie "Dobry start"

Przejdź do - Świadczenie "Dobry start"

Wniosek na dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Czytaj więcej o: Świadczenie "Dobry start"

Fundusz alimentacyjny wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
 • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie
Czytaj więcej o: Fundusz alimentacyjny wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, że w związku z realizacją Ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie w przezwyciężaniu problemów w opiece  
i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 3/2019 z 28 maja 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 15 czerwca w godz. 7.00 - 15.00.  

Przypominamy, że 2 maja Ośrodek jest nieczynny

Przypominamy, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 z 7 marca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpiło w sobotę 30 marca 2019 r.

Spółdzielnia socjalna nabiera realnych kształtów

Przejdź do - Spółdzielnia socjalna nabiera realnych kształtów

Z inicjatywy Wójta Gminy Kurów Pana Arkadiusza Małeckiego padła propozycja utworzenia w Kurowie spółdzielni socjalnej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie Pani Magdalena Białkowska pozytywnie ustosunkowała się do tego pomysłu i  wraz
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej włączyła się w działania mające na celu utworzenie Spółdzielni Socjalnej. 

Czytaj więcej o: Spółdzielnia socjalna nabiera realnych kształtów