Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Program wspierania rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Kurów na lata 2017-2019 został uchwalony Uchwałą Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 2016 r.