Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Dodatek elektryczny - wnioski od 01.12.2022 r.

W dniu 17.10.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r., poz. 2127).

Informujemy, że na terenie gminy Kurów obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane będą od 01.12.2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny - wnioski od 01.12.2022 r.

Zmiany w obsłudze mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) bezpośrednia i telefoniczna obsługa mieszkańców

w sprawach:

  • dodatków węglowych
  • dodatków osłonowych
  • Karty Dużej Rodziny
  • funduszu alimentacyjnego

odbywa się wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lubelskiej 45, tel. 81 88 11 490 w godz. 7.00 – 15.00.

Czytaj więcej o: Zmiany w obsłudze mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wnioski na zakup węgla

Gmina Kurów włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 4 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 4.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Kurów – sala konferencyjna - wejście od parkingu:

  • 4.11.2022 r. piątek od godz. 8:00 – 14:00
  • 5.11.2022 r. sobota od godz. 8:00 – 14:00
  • 6.11. 2022 r. niedziela od godz. 13:30 – 19:30
  • od 7.11.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w godzinach pracy OPS

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(Wniosek do pobrania po kliknięciu tytułu.)

Czytaj więcej o: Wnioski na zakup węgla

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie w dniu w 18.10.2022 r.

Czytaj więcej o: Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny

Apel do mieszkańców - nadchodzący sezon zimowy

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom gminy Kurów, zwracamy się do Państwa z apelem  
o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych  
z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

 

Czytaj więcej o: Apel do mieszkańców - nadchodzący sezon zimowy

Informacja o terminie wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

24 października 2022 r. (poniedziałek) w godz.   900 – 1200

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom i osobom, które złożyły wniosek i  których dochód nie przekracza 1 320,00 zł – na jednego członka rodziny, 1 707,20 zł – dla osoby samotnej. 

Czytaj więcej o: Informacja o terminie wydawania żywności

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem, wydane zostało również rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek (wzór wniosku w załączniku).

Czytaj więcej o: Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej

Ustawa o dodatku węglowym - ważne zmiany

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zmieniła ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w ten sposób, że:

1) termin na załatwienie wniosków o dodatek węglowy został przedłużony z 1 miesiąca do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) wprowadzona została zasada „jeden dodatek na jeden adres”, tj. w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem; w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

Ustawa nakazuje weryfikowanie każdego wniosku co do faktu zamieszkiwania i prowadzenia gospodarstwa  domowego pod wskazanym adresem, m. in. z bazą CEEB, deklaracjami śmieciowymi, świadczeniami rodzinnymi, bazą PESEL i rejestrem mieszkańców.

Czytaj więcej o: Ustawa o dodatku węglowym - ważne zmiany