Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Dodatek osłonowy 2022 r. – dla kogo, gdzie złożyć wniosek, wysokość pomocy, rozstrzygnięcie, kiedy wypłaty?

Przejdź do -

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który zniwelować ma rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zadanie to realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie (budynek przy Urzędzie Gminy). Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 04.01.2022 r. Należy mieć ze sobą numery PESEL domowników oraz numer konta, na który ma być wypłacane świadczenie. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy 2022 r. – dla kogo, gdzie złożyć wniosek, wysokość pomocy, rozstrzygnięcie, kiedy wypłaty?

Wzrost świadczenia pielegnacyjnego

Przejdź do -

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

z dnia 8 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1021) wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne  będzie wynosić 2119,00

Czytaj więcej o: Wzrost świadczenia pielegnacyjnego

Świąteczne paczki dostarczone

Przejdź do -

W dniu 16 grudnia 2021 r. pracownicy Ośrodka i gminy rozwieźli około 150 paczek świątecznych do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Pomagali nam w tym nieodpłatnie wolontariusze z firmy IPSEN, którzy przyjechali z Warszawy i Lublina, a także mieszkańcy gminy, mogliśmy też skorzystać z ich samochodów, dzięki czemu akcja została przeprowadzona szybko i sprawnie.

Czytaj więcej o: Świąteczne paczki dostarczone

Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2021 r.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Dzień wolny przysługuje za święto przypadające w dodatkowy dzień wolny od pracy (sobotę) 25 grudnia 2021 r. – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

Dniem wolnym jest również 7 stycznia 2022 r. - za święto przypadające 1 stycznia 2022 r.


W dniach 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie będzie nieczynny.

 

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2021 r.

Gmina Kurów z wyróżnieniem

W dniu 26 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Stosowania Klauzul Społecznych organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz wręczenie nagród w konkursie:Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Czytaj więcej o: Gmina Kurów z wyróżnieniem

Zbiórka na remont dachu

Przejdź do -

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie organizuje zbiórkę internetową. Tym razem chcemy zebrać pieniądze na rzecz pani Krystyny z Barłóg. Pani Krystyna ma 70 lat, utrzymuje się z niewielkiej emerytury z KRUS-u, jest schorowana i nie stać jej na remont dachu, który grozi zawaleniem.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć kobietę w jej trudnym położeniu zapraszamy na stronę https://pomagam.pl/346y34 lub prosimy o wpłaty na konto 74 8732 0000 0000 4226 2000 0001 z dopiskiem „pomoc dla Krystyny”.

Czytaj więcej o: Zbiórka na remont dachu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2020 - efekty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Kurów pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – sierpień 2021.

 

Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2020 - efekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2021 - wnioski od 01 października 2021 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 1 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2021 - wnioski od 01 października 2021 r.