Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Poniżej przekazujemy informację na temat kolonii, jaką otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia im. Teresy Kras.

Czytaj więcej o: Kolonie dla dzieci rolników

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy - terminy składania wniosków

Informujemy o terminie wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

 23 czerwca 2020 r. (wtorek) w godz.   10 00 – 12 00

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza 1056

– na jednego członka rodziny, 1402 – dla osoby samotnej.    

Konieczne jest posiadanie maseczki ochronnej.

Czytaj więcej o: Informujemy o terminie wydawania żywności

Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i związaną z tym rosnącą eskalacją przemocy wobec osób pozostających na czas kwarantanny w domu z sprawcą przemocy, pragniemy poinformować Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy Specjalistycznego Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie, e-mail kierownik.sow.lublin@gmail.com  www.fozal.pl +48 81 525 42 08.

Czytaj więcej o: Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj więcej o: Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Bezpłatne psychologiczne wsparcie online

Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online – to właśnie dla nich uruchomiono grupy "Równoważnia".

Pomocy będą udzielać doświadczeni terapeuci. Konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób. Skorzystać mogą ci, którzy już przed epidemią korzystali ze wsparcia psychoterapeutów, a w obecnym czasie odczuwają jeszcze większe trudności i lęki. Z pomocy mogą też skorzystać osoby, które do tej pory nie potrzebowały wparcia terapeutów, ale teraz odczuwają lęk związany z utratą zatrudnienia czy problemami finansowymi – dodaje psycholog Dorota Kaczmarkowska - koordynatorka projektu.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Panem Łukaszem Jachemskim pod numerem telefonu  785 627 718.

Czytaj więcej o: Bezpłatne psychologiczne wsparcie online

Korepetycje online - informacja od Związku Harcerstwa

Przejdź do -
Przekazujemy informacje od Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej:
 
W ramach działalności Pogotowia Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej chcielibyśmy zgłosić gotowość służby naszych wolontariuszy w ramach korepetycji udzielanych online. 
Wśród naszych członków jest wiele osób chętnych do udzielania nieodpłatnych konsultacji w zakresie przedmiotów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół średnich poprzez wykorzystanie wideokonferencji.
Czytaj więcej o: Korepetycje online - informacja od Związku Harcerstwa

Maseczki dla osób korzystających ze wsparcia OPS w Kurowie

Informujemy, że osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie mogą otrzymać bezpłatne maseczki ochronne. Prosimy o zgłaszanie takich potrzeb na adres e-mail Ośrodka lub telefonicznie.

 

E-mail: ops@kurow.eu

Tel. 81 88 11 490

Czytaj więcej o: Maseczki dla osób korzystających ze wsparcia OPS w Kurowie