Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Strona główna


Najnowsze aktualności

I nabór na stanowisko pracy – Główny księgowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Czytaj więcej o: I nabór na stanowisko pracy – Główny księgowy

Szkolenie - "Droga do ekonomii społecznej"

Europejski Dom spotkań Fundacja Nowy Staw  w ramach realizowanego programu OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) serdecznie zaprasza osoby bezrobotne i korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej na szkolenie pt. DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ.

W programie zajęć proponujemy następujące zagadnienia

  1. prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,
  2. różne formy prawne i typy prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,
  3. podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - przykłady dobrych praktyk,
  4. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  5. kompetencje społeczne, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w zespole,
  6. działania marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej,
  7. budowanie więzi kooperacyjnych.

Szkolenie będzie trwało 8 dni po 8 h dydaktycznych.

Terminy uzgodnimy w zależności od Państwa możliwości, mogą to być również soboty i niedziele.

Miejsce: Spółdzielnia Złoty Kur w Kurowie, ul. Warszawska 7.

Podczas szkolenia zapewniamy obiad i przerwy kawowe

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 81 88 11 490 lub osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
 

Czytaj więcej o: Szkolenie - "Droga do ekonomii społecznej"

Informacja Banku Żywności w Lublinie

Bank Żywności w Lublinie poinformował, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W związku z powyższym opóźnieniu ulegnie termin rozpoczęcia dystrybucji żywności. Prawdopodobnie nastąpi to w grudniu 2019 r. lub w styczniu 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie gminy Kurów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej o: Informacja Banku Żywności w Lublinie

Informacja o dniu wolnym - 16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 z 24 lipca 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 16 sierpnia 2019 r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 7 września w godz. 7.00 - 15.00.  

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym - 16 sierpnia 2019 r.

Spółdzielnia Socjalna ZŁOTY KUR zaprasza na degustację

Nowo powstała Spółdzielnia Socjalna Złoty Kur zaprasza w dniu 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) na degustację potraw.

Degustacja dań odbędzie od godziny 8.30 do 13.00 przy kościele w Kurowie.

Będzie również możliwość zapisu na okolicznościowe przyjęcia, a także na stałe posiłki, które dostarczane będą bezpośrednio do domu klienta.

Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kurów, którzy zechcą nabyć niedrogie domowe obiady.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Socjalnej.

Czytaj więcej o: Spółdzielnia Socjalna ZŁOTY KUR zaprasza na degustację

Podprogram 2018 - efekty

Wnioski o żywność w ramach FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 1 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków  
o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wniosek oraz oświadczenie do pobrania w OPS Kurów lub do wydruku ze strony internetowej.

 

Czytaj więcej o: Wnioski o żywność w ramach FEAD

Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przejdź do -

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
  • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie.
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020