O ośrodku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane teleadresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

ul. Lubelska 45
24-170 Kurów

Formularz kontaktowy

Tel./fax 81 88-11-490
tel. 81 88-08-068 (świadczenia rodzinne, księgowość)
tel. 81 88-75-018 (świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny)

NIP: 716-22-46-404
REGON: 004167659

Konto:
Bank Spółdzielczy w Kurowie: 76 8732 0000 0000 1876 2000 0001

Moduł e-wnioski portalu Emp@tia

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Białkowska Kierownik 81 88-11-490
Iwona Pyt Specjalista pracy socjalnej 81 88-11-490
Małgorzata Szikora Specjalista pracy socjalnej 81 88-11-490
Alicja Tarkowska Specjalista pracy socjalnej 81 88-11-490
Jolanta Zięba Specjalista pracy socjalnej 81 88-11-490
Joanna Tomaszewska Główna księgowa 81 88-08-068
Daria Sokołowska Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaświadczenia do programu "czyste powietrze" 81 88-08-068
Justyna Wierzganowska Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny 81 88-75-018
Agata Jańczak Asystent rodziny 81 88-11-490
Barbara Janicka Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 81 88-75-018

Rejony opiekuńcze

Rejony opiekuńcze
Imię i nazwisko pracownika Rejony opiekuńcze

Iwona Pyt

Specjalista pracy socjalnej

Płonki
Kurów ulice: Lubelska, Kowalska, Zacisze, Żabia, Ogrodowa, Zielona, Graniczna, Polna, Wiśniowa, Krzywa, Sadowa

Małgorzata Szikora

Specjalista pracy socjalnej

Klementowice, Szumów, Olesin
Kurów ulice: Wojska Polskiego, Kilińskiego, Ciasna

Alicja Tarkowska

Specjalista pracy socjalnej

Brzozowa Gać
Kurów ulice: Głowackiego, Kościuszki, Blich, Nowa, Puławska, Fabryczna, Nadrzeczna, Głęboka, Warszawska, Nowy Rynek, Partyzantów, Poprzeczna, Słoneczna, Krótka, Kwiatowa

Jolanta Zięba

Specjalista pracy socjalnej

Barłogi, Bronisławka, Buchałowice, Choszczów, Dęba, Kłoda, Łąkoć, Marianka, Posiołek, Wygoda, Wólka Nowodworska, Zastawie

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia przekazywanie informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie udostępnia funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą platformy ePUAP – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym darmową realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie na ePUAP: /OPSKurow/SkrytkaESP
Katalog spraw Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie na platformie ePUAP.

Aby móc skorzystać z ESP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie należy:

  • założyć bezpłatne indywidualne konto na platformie EPUAP;
  • posiadać bezpłatny profil zaufany lub płatny certyfikat kwalifikowany umożliwiający złożenie podpisu elektronicznego pod dokumentem;

Wszystkie dokumenty elektroniczne, z wyjątkiem wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przesłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP nadawca otrzyma stosowne potwierdzenie mówiące o tym, że wniosek wpłynął do ośrodka.

Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

UWAGA!!! Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.) będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.